Friday, March 11, 2011

11 MAC 2011 (JUMAAT)

11 MAC 2011 (JUMAAT)

Padanan Makna Bahasa Melayu...

Setelah melalui beberapa perkara dalam sehari ini, sampailah kepada situasi yang saya peroleh stelah saya membaca sekeping surat yang ditujukan khas buat pelajar yang berada dalam Semester 6 yang akan meneruskan penginapan di rumah sewa pada Semester 8 nanti daripada pihak pentadbiran berkenaan (tidak bertujuan menyalahkan piahak mana-mana, hanya sekadar ingin berkongsi maklumat). Menerusi surat yang diterima, saya teruskan sahaja kepada ayat yang menerik perhatian saya untuk dijadikan situasi saya dalam tugasan ini ialah ayat yang berikut:

“ ...Deposit akan kami burn sekiranya anda....”

Merujuk kepada ayat di atas, penggunaan kata “burn” itu seolah-olah menunjukkan pihak pentadbiran tersebut tidap dapat mendapatkan padanan kata Bahasa Melayu yang bersesuaian dengan ayat. Misalnya, perkataan “bakar” secara istilah terjemahannya yang tidak sesuai atau menukarkan struktur ayat tersebut kepada ayat baru yang berbunyi seperti ini, “ deposit tidak akan dikembalikan...”. Persoalannya, mengapa harus diguankan juga ayat yang tidak sesuai dengan padanan makana perkataan dalam Bahasa Melayu jika surat itu saya anggap sebagai surat atas urusan rasmi.


***....Renungan bersama...Bahasa Jiwa Bangsa...***

No comments:

Post a Comment