Saturday, March 5, 2011

1 FEBRUARI 2011 (Selasa)

1 FEBRUARI 2011 (Selasa)

            Komunikasi antara manusia sering kali dilihat berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain. Cara atau pendekatan komunikasi yang digunakan untuk menarik perhatian setiap individu dalam sesebuah masyarakat juga dilihat amat berbeza. Namun, sebagai salah seorang ahli masyarakat dilihat tidak dapat lari daripada mengikut rentak percakapan individu yang berbalas dengannya walaupun berbeza kaum dan agama terutamanya di Malaysia yang seterusnya menimbulkan pelbagai jenis bahasa pasar dengan slanga yang tertentu mengikut keesuian masyarakat penuturnya.

Jika diteliti secara mendalam, dapat dilihat seseorang individu itu cenderung menggunakan bahasa yang disesuaikan denga  keadaan persekitaran dan penutur yang berbalas dengannya. Contohnya:

Orang Melayu           : Tauke ini berapa harga?
Orang Cina                : Lima ringgit saja.
Orang Melayu           : Kurang sikit ma. Saya kasih untung sama lu..Lu kira                                                    murah sikit ma.

Ini merupakan salah satu penyesuaian slanga dan penggunaan kata ganti diri yang digunakan dalan urusan jual beli. Perkara sebegini sering kali wujud apabila seseorang itu ingin mewujudkan hasil komunikasi yang positif dengan orang yang berbalas dengannya. Walau bagaimanapun, jika bahasa itu difahami oleh masyarakat penuturnya maka seharunya tidak mendatangkan masalah tetapi harus diingatkan bahawa penggunaan Bahasa Melayu baku harus dipraktikan juga dalam keadaan yang sesuai dan sepatutnya apabila ia digunakan.


No comments:

Post a Comment