Saturday, March 5, 2011

4 FEBRUARI 2011 (Jumaat)

4 FEBRUARI 2011 (Jumaat)

            ” Bahasa Jiwa Bangsa ” itulah yang selalu disebut-sebut oleh masyarakat apabila ingin menyeru ke arah misi memartabatkan bahasa kebangsaan kita. Namun, persoalan timbul iaitu sama ada msyarakat kita ini pernah secara rasional dan sepenuh hati mengamati makna sebenar di sebalik kata-kata tersebut  atu hnaya sekadar menjadi sebutan sahaja tetapi tidak difahami secara mendalam? Adakah usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan ini hanya dianggap penting oleh para pengkaji bahasa tetapi tidak kepada para penutur dalam kalangan masyarakat biasa ini? Sesungguhnya, jika masyarakat menyedari kepentingan bahasa kebangasaan ini, sudah pastinya masyarakat harus lebih cenderung mempraktikan penggunaan bahasa melayu baku secara meluas dalam kehidupan mereka.

            Walaupun kedengaran seolah-olah sukar dan agak mustahil untuk bertutur secara baku dalam bahasa melayu, namun sekurang-kurangnya masyarakat harus sedar dan cuba untuk memantapkan status penggunaan dalam kehidupan seharian. Jika dilihat secara umum, kita seda bahawa bahasa yang dipertuturkan dalam kehidupan seharian bukanlah bahasa baku walaupun kita katakan sebagai bahasa melayu namun ia tetap merupakan bahasa percampuran dialek yang kadang kala dianggap sebagai bahasa pasar. Oleh itu, kita harus menyedari memartabatkan Bahasa Melayu harus bermula daripada penggunaan yang betul tetapi ini tidak bermakna kita bertujuan untuk meminggirkan bahasa ibunda kita.

No comments:

Post a Comment